Atsiliepimai

Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo optimizavimas taikant LEAN metodiką

Programa skirta: valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldos įstaigų bei įmonių darbuotojams.

Mokymų programos tikslas: kūrybiškiau pažvelgti į LEAN sistemos metodų taikymą efektyvinant veiklos procesus, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas. Čia  išmoksite surasti tinkamus LEAN sprendimus organizacijos veiklos efektyvumui didinti ir savo bei klientų laikui taupyti.

Mokymų programos trukmė – 1 diena.

Mokymo metodai. Teorinis dėstymas yra derinamas su praktinių užduočių atlikimu bei rezultatų analize.

Pagrindinės mokymų temos:

  • Kas riboja ir skatina viešųjų ir administracinių paslaugų efektyvumą? LEAN metodika – kada ir kam ji gali būti naudojama, kokios yra jos efektyvaus panaudojimo prielaidos ir ribojimai?
  • LEAN metodikos struktūra – vertybės, principai, metodai bei įrankiai viešųjų ir administracinių paslaugų srityje. Vertės kūrimo proceso  dėsniai ir jų panaudojimas paslaugų efektyvumui didinti.
  • Vertės kūrimo proceso analizės ir gerinimo metodika. Metodai ir įrankiai, leidžiantys panaudoti darbuotojų kūrybiškumą siekiant nuolatinio jų pačių bei organizacijos veiklos gerinimo.

Daugiau apie mokymus: https://www.ekt.lt/leanmokymai