Rugsėjo 30,2016

Seminaras – „Viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“

Gerbiamieji,

džiaugiamės galėdami Jus pakviesti į savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo mokymus.

Seminarų tikslas – suteikti kuo daugiau išsamios informacijos savivaldybėms, padėti didinti joms nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų administracinės, kultūros, mokslo, sporto, gydymo ir kt. paskirties pastatų energinį efektyvumą, modernizuojant pastatus ir siekiant geresnės darbo sąlygų kokybės, racionalaus energinių išteklių naudojimo, mažinant išlaidas pastatų šildymui.

Mokysimės pasinaudoti „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimo“ programos parama, sužinosime išsamią informaciją apie paramos teikimo sąlygas ir procedūras, galimybes ir naudą, taip pat bus dalijamasi gerąja patirtimi.

KAM SKIRTI MOKYMAI?

Mokymai skirti savivaldybių administracijų darbuotojams, atsakingiems už komunalinį, šilumos ūkį ir pastatų priežiūros organizavimą.

MOKYMŲ TURINYS

Seminaro teisinė dalis: viešųjų pastatų  atnaujinimo proceso organizavimas, tvarka ir etapai;  modernizavimo proceso teisinis administravimas; investicinių planų, jų rengimo ir tvirtinimo teisiniai aspektai; projekto rengimas, rangos darbų sutartis, projekto įgyvendinimo techninė priežiūra ir teisės aktai; rangovo atsakomybė už atliktus darbus, garantiniai terminai ir kt.

Seminaro finansinė dalis: investicinių planų rengimo  ir tvirtinimo finansiniai aspektai; banko vertinimo kriterijai; kaip gauti paramą senosios architektūros namams; ESCO modelis, jo galimybės ir perspektyvos; viešųjų pastatų modernizavimo finansavimo pavyzdžiai.

Seminaro energetinė dalis: pastato energijos balansas; energijos vartojimo auditų įvairovė ir taikymo praktika; energijos vartojimo audito modeliai ir techninės analizės metodiniai pagrindai; faktinių energijos sąnaudų normalizavimas; energijos taupymo priemonės ir jų paketai; energijos sutaupymų nustatymas; pastatų faktinių sąlygų fiziniai matavimai.

Mokymų trukmė ir vieta:

  • Trukmė – 5 akad. val.;
  • Vieta – visoje Lietuvoje.

Mokymai yra nemokami. Dalyvių skaičius ribotas.

MOKYMŲ VEDĖJAI

Mokymus ves ilgamečiai savo srities specialistai: ekonomistas Darius Jakubauskas, teisininkas Rolandas Klimavičius, energetikas-inžinierius Romanas Savickas, renginį moderuos Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis.

REGISTRACIJA

Prašome patvirtinti savo dalyvavimą seminare, paspausdami šią nuorodą: https://goo.gl/T3WizO. Platesnė informacija el. paštu mykolas@ekt.lt arba telefonu 8 641 52977.

betaimage description

Projektas Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0001 „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“, finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.