Sausio 13,2017

Tyrimas: ar reikalinga PVM lengvata spaudai?

2016 m. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atliko LR Kultūros ministerijos inicijuotą tyrimą „Lengvatinio 9% PVM tarifo knygoms ir periodiniams leidiniams poveikio viešiesiems finansams ir kultūrai analizė, identifikuojant jo tęstinumo tikslingumą arba siūlant kitokius valstybės pagalbos mechanizmus“. Tyrimo įgyvendinimą dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba, iš Lietuvos Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Kultūros tyrimai“.

Tyrimo aktualumą lėmė tai, kad Lietuvoje nėra vykdomas nuoseklus ir sistemingas mokestinių lengvatų stebėjimas. Mokestinės lengvatos iš esmės yra tos pačios biudžeto išlaidos (per negautas pajamas), tik mažiau matomos. Nežinant ir nevertinant lengvatų tikslingumo, poveikio ir kainos, nuolat kyla įvairios iniciatyvos persvarstyti esamų lengvatų tikslingumą arba priešingai – nevisai pagrįsti pasiūlymai tvirtinti naujas lengvatas.

Tyrime analizuota PVM lengvata, taikoma spaudai. Buvo siekiama atsakyti į tokius klausimus, kaip: kuo grindžiama PVM lengvata spaudai, kokie šios lengvatos tikslai, ar PVM kaip priemonė tinkama šiems tikslams pasiekti, ar veiksminga ir tinkama Lietuvoje galiojanti PVM spaudai sistema ir jos įgyvendinimas, koks lengvatos poveikis ir „kaina“, kokios galimos paramos alternatyvos bei papildomos spaudos rėmimo priemonės?

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti susijusių valstybinių institucijų atstovams ir knygų bei periodikos leidėjams ekspertinės diskusijos metu 2016 m. gruodžio 20 d. Su pristatymo medžiaga galima susipažinti čia.

Su tyrimo ataskaita galima susipažinti čia.

Kontaktai pasiteiravimui: 

 darius-dulskis Partneris Darius Dulskis
tel. Nr. 8 699 26 949
el. paštas darius@ekt.lt
 DSC_4574c Konsultantė Indrė Griškevičė
tel. Nr. 8 675 05 175
el. paštas indre@ekt.lt