Spalio 05,2017

Varėnos vizija – Šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu

Rugsėjo 26 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo pristatytas ir patvirtintas Varėnos savivaldybės 2018-2028 metų strateginis plėtros planas. Dešimties metų rajono vizija pateikta aiškiai ir vaizdžiai, o tarybos nariai plano rengėjams klausimų nebeturėjo. Už plano patvirtinimą balsavo dvidešimt vienas tarybos narys, susilaikė du. Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta pasidžiaugė ir pabrėžė: „Svarbu, jog parengėme stiprų dešimtmečio strateginį planą su aiškia ir realia rajono vizija. Pats planas parengtas atsižvelgiant į rajono savitumą, aktualias realijas bei galimybes išnaudojant esamas stiprybes. Tai pagrindinis rajono plėtros dokumentas, kuriuo vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracija rengia veiklos planus ir numato įvairius darbus. 2018-2028 m. Varėnos rajono vizija – Šiuolaikiškas gyvenimas gamtos ritmu. Neatsiliekant nuo spartaus gyvenimo tempo, jaučiant šiuolaikinio gyvenimo aktualijas, priimant naujoves bei išnaudojant krašto gamtos grožį ir ramybės nuo miesto šurmulio galimybes, mes sieksime sukurti patrauklią vietą gyventi bei plėtoti veiklą. Šis strateginis planas turės užtikrinti tolygų rajono vystymąsi ir būti rajono plėtros pagrindu.”

Strateginį plėtros planą parengė Varėnos rajono savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai”. Į plano rengimą buvo įtraukti ir prie jo prisidėjo savivaldybės darbuotojai, tarybos nariai, įstaigų specialistai, visuomenės veikėjai, įvairių sričių ekspertai, verslo bendruomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Buvo sudarytos trys visuomeninės darbo grupės: „Visuomenė”, „Ekonomika” ir „Aplinka”. Atsižvelgiant į parengtą išsamią rajono socialinės-ekonominės situacijos analizę, diskusijas su įvairiomis suinteresuotomis šalimis apie rajono perspektyvas, suformuluota nauja rajono vizija, kuri susideda iš trijų ambicingų sudedamųjų dalių:

                      

Atsižvelgiant į unikalias gamtines sąlygas, pradėti vystyti naują, specializuotą verslo kryptį – sveikatinimo ir socialines paslaugas atvykstantiems asmenims (orientacija į vyresnio amžiaus tikslinę grupę), kuri sukurtų naujas ilgalaikes darbo vietas. Mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, kalbėdamas apie naująjį strateginį planą ir išsikeltą siekį vystyti specializuotą verslo kryptį teikti sveikatinimo ir socialines paslaugas, pastebėjo: „Senėjančiame ir vis turtingesniame pasaulyje kiekvienas regionas gali rasti neišnaudotų galimybių ir neužpildytų nišų – įvairiausių sveikatingumo, rekreacijos, gydymo, slaugos, sporto ir pramogų paslaugų reikės vis daugiau. Ateityje dominuos ne daiktų gamintojai, o naujus poreikius, potyrius kuriantys, sveikatą palaikantys ir laisvalaikį užpildantys verslai.”

Plano rengėjai teikė didelį dėmesį Varėnos krašto gamtos grožiui, unikalumui, švarai ir ekologiškumui. Tai puikiai galima išnaudoti pritraukiant tiek naujus gyventojus, tiek investuotojus. Šioje aplinkoje gera ir patogu gyventi. Visiems gyventojams pasiekiamos švietimo ir ikimokyklinio ugdymo paslaugos, išplėtota ir prieinama kultūros ir sporto infrastruktūra. Paslaugų kainos žemesnės nei didmiesčiuose. Meras Algis Kašėta atkreipė dėmesį, jog Varėna yra geografiškai palankioje vietoje, arti Vilnius ir tai duoda papildomų privalumų. Kitas svarbus šiuolaikiško gyvenimo aspektas – daugeliui verslą sukurti, dirbti užtenka kompiuterio ir interneto ryšio, o gyvenimas patrauklioje, švarioje ir netriukšmingoje vietoje vis labiau vilioja nei miesto šurmulys.

Šaltinis: http://www.varena.lt/lt/naujienos-aktualijos/naujienos/varenos-vizija-siuolaikis-fdtn.html