Kovo 25,2021

EKT pažangos verslo atsakomybės srityje ataskaita 2020 m. (United Nations Global Compact)

Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas – tai didžiausia savanoriška įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas  – skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo.

EKT prie šios iniciatyvos prisijungė 2005 m. birželio mėn. ir viešai pasižadėjo savo strategijoje, santykiuose su partneriais ir vartotojais, kasdieninėje veikloje vadovautis Pasaulinio susitarimo principais, skatinti savo darbuotojus, partnerius ir klientus laikytis atsakingo verslo principų.

Siekdama vykdyti socialinį dialogą su įvairiomis šalimis bei plačiau skleisti socialiai atsakingas idėjas, 2013 m. rugpjūčio mėn. EKT tapo viena iš „Lietuvos atsakingo verslo asociacijos“ (LAVA)  iniciatorių ir steigėjų, aktyviai dalyvaujanti jos veikloje.

“2020 m. buvo išskirtiniai visame pasaulyje. Atėjusi COVID-19 pandemija sukrėtė ir pakeitė mūsų kasdienybę ir verslus. Tvarumo, socialinės atsakomybės temos šuo netikrumo laiku tapo itin svarbios. Perkopusi nerimo ir pokyčių etapą EKT vėl tvirtai jaučiasi rinkoje. Išmokome daug naudingų pamokų ir priėmėme pokyčius. Esu labai dėkingas įmonės klientams, kad liko drauge ir mokėsi kartu su mumis. Ir ypač dėkoju EKT komandai už jų atkaklumą, drąsą ir tikėjimą mūsų įmone.”-   sako EKT direktorius Gintas Umbrasas

EKT ataskaita už 2020 m.