Lean Six Sigma

Lean Six Sigma (LSS) suderina du gerinimo metodus, kurie leidžia darbus padaryti:
– daug geriau (taikant Six Sigma) – KOKYBĖ;
– daug greičiau (taikant Lean principus) – GREITIS;
kartu tai reiškia – darbus padaryti – žemiausiais kaštais.

Pagrindinis LSS sistemos uždavinys – valdyti organizacijos vertės kūrimo procesų ir gaunamų rezultatų svyravimą (variaciją): trukmės svyravimą (variaciją); sąnaudų svyravimą (variaciją); kokybės svyravimą (variaciją). Netinkama vertės kūrimo procesų trukmė bei sąnaudos yra nenaudingos nei savininkams/organizacijai, nei klientams. Trukmė ir sąnaudos turi mažėti.  Netinkama kompanijos vertės kūrimo procesų kokybė vargina klientus (tiek išorinius, tiek vidinius). Žema, pažadų neatitinkanti produktų ir paslaugų kokybė griauna kompanijos reputaciją. Klaidos brangiai kainuoja, klaidų taisymas didina sąnaudas. Per didelė kokybė (persistengimas) – taip pat yra netikslinga. Ji didina sąnaudas, kurios neatsiperka bei nepagrįstai augina klientų lūkesčius.

Veiklos Gerinimo tikslas – nuolat didinti organizacijos vertės kūrimo procesų efektyvumą ir produktyvumą, taikant šiam tikslui tinkančius metodus.

Sistemos diegimo/mokymosi etapai:

 1. LSS ČEMPIONŲ – KOMPANIJOS VADOVYBĖS, PROCESŲ VADOVŲ – MOKYMAI (plačiau skaitykite https://www.ekt.lt/mokymai/lean-six-sigma/ )
 2. PROCESŲ IR PROBLEMŲ IDENTIFIKAVIMAS;
  Etapo rezultatai: identifikuoti procesai; nustatytos galimų problemų sritys ir pradinės hipotezMATAVIMAS;
 3. ANALIZĖ;
  Etapo rezultatai: įvertintas organizacijos gebėjimas rinkti reikiamus duomenis;  išmatuotas dabartinių veiklos procesų statusas; priimti sprendimai gerinti veiklos efektyvumą.
 4. GERINIMAS;
  Etapo rezultatai: surastos procesų tobulinimo galimybės.
 5. STANDARTIZAVIMAS.
  Etapo rezultatai: patvirtinta praktika nuolat kartojama bei nuolat gerinama; darbuotojai moka tai daryti, jų elgesys pastiprinamas ir apdovanojamas.

Viso proceso rezultatas – padidintas srauto ir resursų panaudojimo efektyvumas t.y.:

 • Sumažinta procesų ciklo trukmė;
 • Sumažinti procesų kaštai/nuostoliai;
 • Sumažinti procesų ir jų rezultatų svyravimai;
 • Pagerinta produktų ir paslaugų kokybė;
 • Pagreitintas naujų produktų/paslaugų kūrimas;
 • Pagreitintas ataskaitų pateikimas;
 • Padidintas veiklos prognozių tikslumas.