Aris Lencevičius

25+ metai žmogiškųjų išteklių kompetencijos tobulinimo projektų įgyvendinimas

23+ organizacijų ir viešojo administravimo institucijų konsultavimo patirtis

20+ reikšmingų integruotų vadybos sistemų diegimo projektų įgyvendinimo patirtis

Konsultavimas organizacijų vadybos srityje nuo 1993 m.

Tarptautinis kokybės inžinieriaus sertifikatas.