Atsiliepimai

Lean Six Sigma

Čempionų programa
Kompanijos vadovybei ir padalinių / procesų vadovams mokymo programoje pateikiama informacija apie operacinės (veiklos valdymo) strategijos formavimo ir įgyvendinimo principus, apie procesinį veiklos valdymo požiūrį, vertybių, valdymo principų bei metodų derinį, aukščiausių vadovų paskirtį, LSS sistemos funkcionavimo struktūrą ir dalyvių vaidmenis organizacijoje bei daugelį kitų svarbių dalykų, kurie būtini stabiliam, pelningam organizacijos augimui užtikrinti.

Pagrindiniai mokymo uždaviniai:
– Organizacijos vadovams suteikti žinių apie Lean Six Sigma metodologiją, kaip formuluoti ir valdyti Lean Six Sigma projektus organizacijos viduje ir gauti iš to maksimalų efektą.

Organizacijos LSS diegimo vidinių ekspertų („Žalių diržų“) programa.
LSS ekspertai apmokomi bendros metodologijos ir LSS projektų įgyvendinimo etapuose taikomų principų bei metodų.

Pagrindiniai mokymo uždaviniai:
– Įgyti žinių bei įgūdžių, skirtų spręsti konkrečių organizacijos vertės kūrimo procesų pagreitinimo, sąnaudų sumažinimo ir kokybės padidinimo problemas.