Alvydas Punis

20+ metų integruotų vadybos sistemų diegimo projektų patirtis.

20+metų mokymų vedimo patirtis verslo įmonėms, viešojo sektoriaus organizacijoms.

50+ reikšmingų ilgalaikių žmogiškųjų išteklių projektų valdymo patirtis.

25+ projektų viešojo administravimo institucijose veiklos efektyvumo didinimo ir procesų optimizavimo srityje įgyvendinimo patirtis.

Sertifikuotas vadybos konsultantas (CMC, Certified Management Consultant).

Sertifikuotas OHSAS 18000 vadybos sistemos „LEAD“ auditorius.

Personalo vertinimo metodikos MEKA kūrėjas.

Socialinių mokslų daktaras.