Vadybos standartai (ISO)

Klientai

Tarptautiniu mastu pripažintos ir sertifikuotos valdymo sistemos suteikia didesnį pasitikėjimą organizacijos sugebėjimais patenkinti verslo partnerių reikalavimus ir pasiekti savo norimus rezultatus bei mažina problemų atsiradimo riziką.
Stiprėjant ekonomikos globalizacijai, vis didesnį vaidmenį vaidina geras verslo partnerių ir kitų suinteresuotų šalių tarpusavio supratimas bei pasitikėjimas. Lietuvos organizacijos, užmegzdamas verslo ryšius su Europos Sąjungos ir kitų šalių kompanijomis, susiduria su reikalavimu turėti įdiegtas ir sertifikuotas kokybės (ISO 9001), aplinkos apsaugos (ISO 14001), darbuotojų sveikatos ir saugos (OHSAS 18001), socialinės atsakomybės (SA 8001) ir kitas vadybos sistemas.
Žinomų ir tarptautiniu mastu pripažįstamų metodų taikymas įvairiose verslo, taip pat ir vadybos, srityse – viena iš pagrindinių prielaidų didinančių tarpusavio pasitikėjimą verslo santykiuose. Jei organizacija siekia nuolatinio ir pastovaus savo veiklos gerinimo, tinkama pradėti nuo tradicinių, išbandytų laiko metodų, rekomenduojamų tarptautiniuose standartuose bei pasiekti galimas naudas:
• Tiksliau identifikuoti klientai bei suinteresuotos šalys, jų reikalavimai, lūkesčiai
• Aiškesni ryšiai tarp veiklų (procesų), padalinių, organizacijų
• Geresnis savo ir kitų vaidmenų (funkcijų) supratimas organizacijoje
• Geresni veiklos rezultatai, kryptingesnis kokybės, poveikio aplinkai bei darbų saugai planavimas
• Mažesnis atliekų kiekis, efektyvesnis resursų panaudojimas
• Užtikrintas aktualių teisės aktų valdymas
• Greitesnis ir objektyvesnis sprendimų dėl kokybės, aplinkos poveikio, darbų saugos, informacinės saugos priėmimas
• Didesnis darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių pasitenkinimas
• Didesnis konkurencinis pranašumas turint tarptautiniu mastu pripažintą sertifikatą

Įdiegus šias sistemas, organizacija turi aiškų veiklos procesų modelį, procesų rodiklių sistemą, strateginio gerinimo kryptis atskirose srityse (kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos, informacinės saugos ir kt.).