Komunikacijos procesų bei sprendimų priėmimų moderavimas

Kiekvienoje organizacijoje, taip pat ir socialines paslaugas teikiančioje, vyksta nenutrūkstamas komunikacijos procesas – tiek tarp įvairių darbuotojų grupių, tiek tarp darbuotojų ir klientų. Nuo socialinių darbuotojų sugebėjimo užmegzti pozityvų kontaktą priklauso darbo efektyvumas socialines paslaugas teikiančioje organizacijoje.

Tikslas – lavinti mokymo dalyvių susirinkimo ir diskusijų vedimo įgūdžius, supažindinti su sėkmingo komunikavimo individualiai ir su įvairiomis klausytojų grupėmis ypatumais.

Uždaviniai:

  • Suteikti žinių apie komunikacijos procesų reikšmę organizacijai;
  • Supažindinti su dažniausiai pasitaikančiomis komunikacijos klaidomis ir mokyti jų išvengti.
  • Lavinti susirinkimo vedimo įgūdžius;
  • Lavinti diskusijų vedimo įgūdžius;
  • Mokyti komunikuoti individualiai ir su įvairiomis klausytojų grupėmis;
  • Išmokyti praktinių pokalbio valdymo technikų.
  • Mokyti suderinti komandos tikslus.
  • Suteikti žinių, kaip moderuoti sprendimo priėmimą grupėje, ugdyti sprendimo priėmimo moderavimo įgūdžius.
  • Išmokyti argumentuoti, pagrįsti savo nuomonę ir sprendimus.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: