Atsiliepimai

Socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimas

Programos tikslas: suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams žinių apie įstaigos veiklos organizavimo principus ir tobulinti efektyvaus vadovavimo įgūdžius.

Programos uždaviniai:

  • Supažindinti su socialinių paslaugų įstaigos resursų planavimo būdais, valdymo tobulinimo galimybėmis bei naujų išteklių paieškos procesu ir formomis;
  • Suteikti žinių apie socialinių paslaugų įstaigos ilgalaikio (strateginio) bei trumpalaikio veiklos planavimo metodus;
  • Pristatyti procesinio organizacijos valdymo principus ir supažindinti su organizacijos veiklos procesų formalizavimo metodais;
  • Suteikti žinių apie formaliųjų socialinių paslaugų įstaigų organizacijos struktūrų sukūrimą ir tobulinti organizacijos veiklos procesų formalizavimo įgūdžius.
  • Pristatyti socialinių paslaugų įstaigos veiklos fiksavimo etinius principus, metodus bei teisinius aspektus.
  • Stiprinti dalyvių vidinę parengtį taikyti mokymosi rezultatus praktikoje, keliant ambicingus tikslus sau ir savo veiklai ir siekiant būti geriausiu savo srityje.

Mokyti dalyvius reflektuoti mokymo(si) patirtį, analizuoti savo asmenybę, tobulinti vadovavimo ir planavimo įgūdžius, skatinti saviugdą bei siekį tobulėti profesinėje ir asmeninėje erdvėje.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: