Kokybės vadyba ir veiklos vertinimas socialinių paslaugų įstaigose

Socialinių paslaugų įstaigose kokybiškos viešosios paslaugos privalo būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau teisės aktuose nėra nurodomi detalizuoti atsakymai į klausimus „ką“ ir „kaip“, taip pat nenurodomi tyrimo ar tikrinimo būdai, nėra aprašyti bei nurodyti sąryšiai tarp kokybės ir pasiekimų bei kitų svarbių elementų.

Programos tikslas: suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams žinių apie socialinių paslaugų kokybės vadybą ir veiklos vertinimą bei stiprinti gebėjimus tobulinti įstaigos veiklą bei gerinti paslaugų teikimą.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti žinių apie kokybės vadybą, jos metodus ir jų taikymą socialinių paslaugų įstaigoje;
  • Pristatyti socialinių paslaugų įstaigos veikloje taikytinus vertinimo ir įsivertinimo metodus;
  • Supažindinti su organizacijos veiklos kontrolės metodais;
  • Aptarti galimas organizacijos veiklos tobulinimo priemones;
  • Aptarti pokyčių skatinimo ir jų valdymo būdus;
  • Stiprinti pasirengimą taikyti mokymosi rezultatus praktikoje, skatinant motyvaciją imtis pokyčių organizacijoje siekiant veiklos gerinimo.

Programos trukmė: 16 akad.val.

Lektoriai: