Kasdieninės veiklos planavimas

Gebėjimas kritiškai įvertinti situaciją, prioriterizuoti veiklas ir planuoti laiką ir veiklas yra itin svarbu praktinėje socialinio darbuotojo padėjėjo veikloje. Darbuotojai, atlikdami įvairias jiems paskirtas užduotis, dažnai ne itin tiksliai suvokia savo funkcijų ir atliekamų funkcijų vykdymo prasmės. Tai turi įtakos mažesnei motyvacijai darbe bei santykiui su socialinių paslaugų įstaigų klientais.

Programos tikslas: suteikti socialinių darbuotojų padėjėjams žinių apie krizinių situacijų socialinėje veikloje valdymą ir stiprinti gebėjimus teikti socialines paslaugas įtemptose situacijose.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti žinių apie veiklos planavimo metodus.
  • Atskleisti situacijos analizės principus ir veiklos planavimą.
  • Lavinti gebėjimą kritiškai įvertinti užduotis ir planuoti laiką.
  • Išmokyti individualaus veiklos plano sudarymo metodų ir lavinti jų taikymo įgūdžius;
  • Lavinti gebėjimą reflektuoti savo kasdieninę veiklą, ugdyti gebėjimą analizuoti ir mokytis iš klaidų, ieškoti alternatyvų.
  • Mokyti dalyvius reflektuoti mokymo(si) patirtį, analizuoti savo asmenybę, tobulinti situacijų analizei ir veiklos planavimui reikalingus įgūdžius, skatinti saviugdą bei siekį tobulėti profesinėje ir asmeninėje erdvėje.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: Agnė Tonkūnaitė – Thiemann