Atsiliepimai

…vaiko globos organizavimu

Atsižvelgiant į tai, kad vaiko teisių užtikrinimui ir tinkamos pagalbos organizavimui skiriamas itin didelis dėmesys, aktyviai ieškoma būdų, kaip sumažinti institucinės vaiko globos apimtis, skatinant bendruomeninių paslaugų vaikui plėtrą bei ieškant naujų paslaugų teikimo formų, ši programa pilnai atitinka dabartinę socialinio darbo situaciją ir yra aktuali socialinių paslaugų įstaigų vadovams bei socialiniams darbuotojams.

Programos tikslas: suteikti teisinių žinių, susijusių su vaiko, likusio be tėvų globos, globėjo atsakomybe bei teisėmis ir pareigomis, įvaikinimo procedūromis, išlaikymo nustatymo ir išieškojimo procedūromis bei  praplėsti ir pagilinti socialinio darbo žinias bei įgūdžius vaiko teisių, ypač vaiko pakeičiamosios globos organizavimo srityje, remiantis Vaiko teisų konvencija ir Lietuvos Respublikos įstatymais, mokslinių tyrimų rezultatais  bei geriausios praktikos pavyzdžiais.

Programos uždaviniai:

  • Suteikti teisines žinias socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams apie Vaiko teises ir jų įgyvendinimą Lietuvos kontekste, akcentuojant pakeičiamosios vaiko globos sritį.
  • Susipažindinti su pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais Vaiko globos (rūpybos) organizavimą, globėjo (rūpintojo) teisinę atsakomybę, išlaikymo išieškojimą, vaiko teisių užtikrinimą, įvaikinimą.
  • Kurti bendradarbiavimo tinklus tarp įvairių socialinių įstaigų vadovų ir darbuotojų, gerinant paslaugų vaikams ir šeimoms tinklą.
  • Aptarti ir išanalizuoti tipinius teismų praktikos, susijusios su globėjo parinkimu pavyzdžius.
  • Susipažinti su globos nustatymo teisiniais materialiniais aspektais bei procedūra pagal civilinio proceso kodeksą. Aptarto teismo ir institucijų procesinę padėtį.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: