Projektų valdymas

Siekdamos savo strateginių tikslų, organizacijos vis dažniau renkasi projektinę darbų organizavimo formą. Ji suteikia lankstumo, todėl galima efektyviau naudoti ribotus išteklius, lengviau valdyti organizaciją, tai skatina verslo plėtrą. Šie mokymai padės susisteminti bei pagilinti projektų valdymo žinias, standartizuoti įmonėje naudojamus metodus bei priemones.

Mokymų metu dalyviai įgyja projektų valdymo kompetenciją, pagrįstą racionaliu projekto planavimu, išteklių paskirstymu, kontrole, komandos formavimu bei rizikos valdymu. Mokymai padeda formuoti projekto komandos suvokimą, įsivertinti savo funkcijas bei prisiimti atsakomybę projekte.

Mokymai skirti projektų vadovams, projekto komandos nariams, įmonės padalinių vadovams, dalyvaujantiems projektinėje veikloje

 

Atsiliepimas apie mokymus:

Lektorius dinamiškai dirbo su auditorija, atsižvelgdamas į jų poreikius ir žinių spragas. Temos buvo nagrinėjamos per viešųjų bibliotekų veiklos specifikos prizmę, teorinis dėstymas derintas su praktinėmis užduotimis, kurių metu, modeliuojant situacija, užtvirtintos įgytos žinios. Mokymus visi dalyviai įvertino labai gerai. A. Subačius lanksčiai reagavo ir vykdė visus mokymų organizatorių pageidavimus, atsižvelgė į specifinius poreikius. Buvo malonu dirbti ir bendradarbiauti.

Kauno apskrities viešoji bilbioteka

Strateginės plėtros ir inovacijų centro, Žinių vadybos grupės vadovė Aistė Stankevičė