Darbuotojų vaidmuo ir atsakomybės, modelių priežiūra QPR programoje

Šio seminaro metu darbuotojams, atsakingiems už modelių priežiūrą QPR programoje bus pasakojama apie darbuotojų, prižiūrinčių QPR programinėje įrangose esančius modelius, vaidmenį ir atsakomybes. Taip pat apmokoma, kaip valdyti vartotojų teises sukurtiems procesų ir rodiklių modeliams, kokiu būdu yra atnaujinami sukurti modeliai, juose prisegti dokumentai ir kita svarbi informacija, susijusi su modelio turiniu.
Seminaro dalyviai ne tik susipažins su savo atsakomybėmis ir vaidmenimis, išanalizuos ir praktiškai išbandys procesų ir rodiklių modelių administravimo funkcijas, bet ir išmoks formuoti duomenų ataskaitas QPR programoje.

Nauda įmonei:
– Užtikrinama aktuali informacija procesų ir rodiklių modeliuose;
– Galimybės analizuoti procesų ir rodiklių duomenis elektroninėse ataskaitose;
– Moderni, elektroninė procesų bei veiklos vertinimo sistema;

Nauda dalyviui:
– Įgyjamos/atnaujinamos QPR programos administravimo žinios;
– Įgyjamos/atnaujinamos procesų modelio redagavimo žinios ir įgūdžiai;
– Įgyjamos/atnaujinamos rodiklių modelio redagavimo žinios ir įgūdžiai;
– Aiškios atsakomybės QPR programoje.