Laura Senkevičiūtė – Doviltė

6+ metų Kokybės vadybos sistemos, veiklos matavimo / stebėsenos sistemų diegimo patirtis.

6+ metų patirtis teikiant QPR programinės įrangos funkcionalumo ir taikymo konsultacijas viešajam sektoriui.

6+ metų Veiklos planavimo, valdymo ir vertinimo sistemos (QPR Scorecard / Metrics), Procesų valdymo (QPR Processguide / ProcessDesigner) bei Bendradarbiavimo portalo (QPR Portal) mokymų vedimo patirtis.

Sertifikuota QPR training, QPR Enterprise Architect, QPR ProcessDesigner professional, QPR Metrics professional ekspertė.

Procesų metodų kūrimo, diegimo, vystymo sertifikatas; jCMC.