Atsiliepimai

Socialinės pagalbos organizacijų viešieji ryšiai ir marketingas

Marketingo žinios šiuolaikinėje organizacijoje svarbios kiekvienam įmonės darbuotojui. Rinkos dėsnių supratimas padeda geriau orientuotis verslo aplinkoje, suvokti įmonės, taikančios marketingo koncepciją, veiklos ypatumus. To dėka organizacijos darbas tampa tikslingesnis, geriau organizuotas, o darbuotojai jaučia didesnę atsakomybę už savo darbą. Taigi socialiniams darbuotojams tenka kurti plėsti ir išlaikyti socialinius tinklus su tiksliniais vartotojais, o tam reikalingos žinios viešųjų ryšių srityje.

Programų tikslas – Pagilinti ir praplėsti žinias viešųjų ryšių ir marketingo srityje, susieti teoriją su praktika, išmokyti įvertinti esamus ir nustatyti potencialius klientus bei atrasti naujas organizacijos finansavimo galimybes.

Programų uždaviniai:

  1. Suteikti žinių apie marketingą ir jo funkcijas organizacijoje.
  2. Suteikti žinių apie viešųjų ryšių funkciją organizacijoje.
  3. Mokytis kaupti, analizuoti ir panaudoti informaciją apie rinką.
  4. Supažindinti su marketingo komunikacijos priemonėmis ir mokytis jas naudoti.
  5. Supažindinti su reklama ir jos naudojimo galimybėmis įmonėje.
  6. Supažindinti su ryšių su visuomene palaikymo būdais ir mokytis tą daryti praktiškai.

Programos trukmė: 16 akad. val.