Vadybos ir viešojo administravimo žinių gilinimas

Viešosios paslaugos yra viena iš viešojo administravimo sričių, todėl organizuojant socialinių paslaugų įstaigos veiklą būtina gerai žinoti viešojo administravimo šiuolaikinius teorinius veikimo principus, išmanyti viešojo administravimo procedūras bei viešųjų paslaugų reglamentavimą.

Programos tikslas: supažindinti socialinių paslaugų įstaigų vadovus ir socialinius darbuotojojus, dirbančius vadovaujantį darbą, su viešojo administravimo ir šiuolaikinės vadybos teorijomis ir jų taikymo galimybėmis teikiant viešąsias paslaugas.

 Programos uždaviniai:

  • Supažindinti  socialinių paslaugų įstaigų vadovus ir socialinius darbuotojojus, dirbančius vadovaujantį darbą, su pagrindiniais viešosios politikos ir viešojo administravimo principais ir veikimo ypatumais.
  • Aptarti šiuolaikines viešojo valdymo ir vadybos koncepcijas ir jų taikymo galimybes viešajame sektoriuje ir socialinių paslaugų įstaigų valdyme.
  • Tobulinti socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir socialinių darbuotojojų, dirbančių vadovaujantį darbą, kompetencijas analizuoti įstaigos veiklos procesų, gebėti taikyti efektyvius veiklos procesų analizės ir savianalizės metodus.
  • Atskleisti šiuolaikinių viešojo administravimo ir vadybos koncepcijų taikymo įtaką socialinių paslaugų įstaigos valdymo efektyvumo didinimui bei socialinių paslaugų teikimo kokybės gerinimui.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: