Atsiliepimai

…bendraisiais socialinio darbo aspektais

Lietuvoje socialinių paslaugų organizavimo bei teikimo procesų teisinis reglamentavimas vis dar tobulinamas, nuolat keičiasi teisinė bazė, ne tik tiesiogiai reglamentuojanti socialinių paslaugų teikimą, bet ir kitas su šių paslaugų susijusias veiklos sritis. Be to, keliami vis aukštesni reikalavimai teikiamų socialinių paslaugų kokybei. Taigi mokymai, organizuojamai pagal šią naują specializuotą mokymų programą yra aktualūs ir naudingi socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams.

Programos tikslas: suteikti reikiamų teisinių žinių, susijusių su socialinės veiklos organizavimu, socialinių darbuotojų teisine atsakomybe, teikiant paslaugas bei organizuojant kitą socialinę pagalbą (tarpininkavimas tarp institucijų ir kliento, kliento atstovavimas institucijose, finansinės pagalbos organizavimas ir pan.).

Programos uždaviniai:

  • Suteikti žinių socialinių paslaugų įstaigų vadovams ir socialiniams darbuotojams apie teisinį reguliavimą sutarčių teisės, darbo teisės ir bendrosios civilinės teisės srityse.
  • Suteikti žinių ir ugdyti socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir socialinių darbuotojų gebėjimus tinkamai atstovauti klientą ir tarpininkauti valstybės ir savivaldybių įstaigose, įmonėse, organizacijose ir kitose institucijose.
  • Stiprinti socialinių paslaugų įstaigų vadovų ir socialinių darbuotojų teisines žinias ir įgūdžius disponuojant asmens duomenimis bei kita informacija, gaunama teikiant socialines paslaugas.
  • Suteikti teisinių žinių apie socialių paslaugų įstaigų vadovų ir darbuotojų profesinės veiklos ir atsakomybės teikiant socialines paslaugas teisines ribas, stiprinant gebėjimus teisines žinias taikyti praktinėje veikloje.
  • Supažindinti su darbo santykių teisiniu reguliavimu, nelaimingų atsitikimų darbe norminiu reglamentavimui bei žalos, atsiradusios teikiant socialines paslaugas, atlyginimo teisinėmis normomis, su tuo susijusia teismų praktika.

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: