Atsiliepimai

…vaikais, paaugliais skatinant pozityvaus elgesio modelius

Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijoje (2006) dėl pozityvios vaikų auklėjimo strategijos yra teigiama, kad būtina imtis visų priemonių visuose institucijų lygiuose pozityviam vaikų auklėjimui remti. Tyrimai rodo, kad vaikų emocinio supratingumo didėjimas susijęs su mažėjančia jų agresyvaus reagavimo socialinėse situacijose tikimybe bei didesne akademine sėkme. Tačiau tam, kad socialinis darbuotojas galėtų atlikti šias funkcijas, jis turi gerai žinoti pozityvaus elgesio skatinimo, socialinių įgūdžių ugdymo, pykčio valdymo principus.

Programos tikslas:

Tobulinti socialinį darbą dirbančių asmenų gebėjimus bendrauti su vaikais ir paaugliais, skatinant jų pozityvų elgesį.

Programos uždaviniai:

  • Nagrinėti vaikų amžiaus tarpsnių ypatumus, vaikystės ir paauglystės specifiką.
  • Išaiškinti vaiko jausmų, mąstymo ir elgesio ryšį bei lavinti įgūdžius padėti vaikams, išgyvenantiems sunkius jausmus ir pasirenkant tinkamą pykčio išraišką.
  • Analizuoti taisyklių ir ribų reikšmę vaiko asmenybės raidai bei stiprinti gebėjimus ir įgūdžius nustatyti vaikui elgesio ribas, taikyti natūralias ir logines elgesio pasekmes.
  • Lavinti dalyvių gebėjimus pastebėti vaikų, paauglių tinkamą elgesį ir jį pagirti.
  • Išsiaiškinti efektyvaus elgesio principus konfliktinėje situacijoje.
  • Analizuoti įtakos kitam darymo esminius principus, kuriant atvirą ir pagarbų santykį su vaikais ir paaugliais.

Programos trukmė: 8 akad. val.

Lektoriai: