Strateginio planavimo įgūdžių tobulinimas

Lietuvoje veikia daugiau kaip 700 socialines paslaugas teikiančių įstaigų. Sprendžiant aktualias socialines problemas ir užtikrinant efektyvią socialinių paslaugų įstaigų veiklą būtina veiklos orientacija į rezultatus. Tačiau analizuojant socialinių paslaugų įstaigų veiklą, pastebima, kad toks veiklos modelis nėra plačiai taikomas. Siekiant įstaigos veiklos rezultatyvumo ir efektyvumo rekomenduojama pasitelkti strateginį planavimą.

Programos tikslas:

 • Supažindinti  su pagrindiniais strateginio planavimo principais, efektyviais veiklos organizavimo būdais bei kokią įtaką išoriniai ir vidiniai veiksniai daro socialinių paslaugų įstaigoms ir jų veiklai.
 • Ugdyti gebėjimus savarankiškai analizuoti dabartinę socialinių paslaugų rinkos situaciją, apibrėžti ir įgyvendinti įstaigos viziją, misiją, tikslus, sudaryti socialinių paslaugų įstaigos strateginį žemėlapį, susieti jį su misijiniais, strateginiais tikslais ir vertybėmis.
 • Tobulinti praktinius įgūdžius, kaip susieti strateginį planą su veiksmų planu, naudojant subalansuotus rodiklius.
 • Tobulinti gebėjimus atpažinti tipiškus strategijos įgyvendinimo barjerus ir juos įveikti.

  Programos uždaviniai:

 • Suteikti socialinių paslaugų įstaigų vadovams sisteminių strateginio planavimo žinių ir praktinių įgūdžių sukuriant ir įgyvendinant organizacijos strategiją;
 • Įsisavinti praktinius strategijos formulavimo, veiklos planavimo ir įgyvendinimo metodus;
 • Suvokti procesinio požiūrio į organizacijos valdymą principus;
 • Apibrėžti pagrindinius išorės aplinkos ir organizacijos vidaus elementus, įtakojančius strateginius pasirinkimus;
 • Sustiprinti praktinius įgūdžius priimant strateginius sprendimus siekiant atrasti naujas galimybes bei geriau suvokti strateginius tikslus, numatyti efektyvesnes priemones jiems pasiekti;
 • Stiprinti veiklos valdymo aiškumą ir skaidrumą naudojant efektyvų veiklos ir finansinių rodiklių planavimą ir įgyvendinimą;
 • Išmokti efektyviai perteikti ir komunikuoti suformuotą organizacijos strategiją.

Programos trukmė: 24 akad. val.

Lektoriai: