Ugdomasis personalo valdymas

Organizacijos vadovas – tai tas asmuo, kuris kelia bendruosius tikslus ir padeda darbuotojams rasti pačius geriausius būdus numatytiems tikslams pasiekti.

Remiantis šiuolaikine literatūra, laikomasi nuomonės, jog žmonės mažiausiai priešinasi pokyčiams ir efektyviausiai siekia tikslų, kai organizacijos tikslai sutampa su jų įsitikinimais ir vertybėmis, kai jie pastebi jog yra atsakingi už procesą ir gali jį kontroliuoti, kai patiki savo jėgomis ir pan.

Programos tikslas – supažindinti su šiuolaikiniais ugdančio vadovavimo metodais, skatinančiais vadovo ir darbuotojo bendradarbiavimą, didinant veiklos efektyvumą.

Programos uždaviniai:

  • Didinti vadovų pasitikėjimą savimi, skatinti norą nuolatos tobulėti ir vystyti asmeninius vadovavimo gebėjimus;
  • Supažindinti su vadovo bendrosiomis ir specialiosiomis kompetencijomis;
  • Mokyti tinkami įvertinti situaciją, pasirinkti geriausią vadovavimo stilių įtakojant darbuotojų elgesį;
  • Supažindinti su motyvacijos teorijomis, jų privalumais ir galimais trūkumais;
  • Mokyti pasirinkti efektyviausias motyvavimo priemones, atsižvelgiant į iškeltus tikslus bei darbuotojų poreikius;
  • Mokyti tinkamai deleguoti užduotis ir planuoti laiką;
  • Supažinti su ugdančio vadovavimo filosofija ir pagrindiniais principais;
  • Mokyti sudaryti pokalbio struktūrą ir ją išlaikyti pokalbio su darbuotoju metu;
  • Mokyti naudotis darbuotojų prieštaravimo bei pasipriešinimo valdymo technikomis (metodais), tinkami įvertinti situaciją ir pasirinkti tinkamiausią ugdančio vadovavimo metodą.

Programos trukmė: 24 akad. val.

Lektoriai: