Atsiliepimai

…vaikais, turinčiais proto, psichikos, kompleksinę ar fizinę negalią, ir jų šeimomis

Lietuvoje siekiama, kad būtų plečiamas bendruomeninių socialinių paslaugų tinklas negalią turintiems vaikams bei jų šeimoms, sudarant kuo geresnes sąlygas šiems vaikams gyventi namuose ir integruotis į visuomenę. Todėl itin išauga specialistų, teikiančių pagalbą neįgaliems vaikams, naujų žinių bei įgūdžių formavimo bei kvalifikacijos kėlimo poreikis.

Programos tikslas:

  • Supažindinti su asmenų, turinčių proto ar psichikos negalią poreikiais ir pažeidžiamumu, socialiniais ir psichologiniais bendravimo ypatumais;
  • Suteikti socialinių darbuotojų padėjėjams žinių apie pagrindinius darbo etikos principus ir vertybes, bendradarbiavimą su kitais specialistais, siekiant veiksmingai teikti paslaugas;
  • Ugdyti gebėjimus atskirti proto ir psichikos negalias, valdyti konfliktines situacijas, analizuojant praktines situacijas darbe;
  • Supažindinti su naudojamais poreikių vertinimo instrumentais ir įtvirtinti praktinius įgūdžius juos naudoti praktinių užsiėmimų metu.

Programos uždaviniai:

  • Supažindinti su vaikų raidos sutrikimų grupėmis ir jų deriniais (kai vienas iš sutrikimų -proto/psichikos sutrikimas);
  • Aptarti socialinio darbo etikos principus ir vertybes, asmenines nuostatas, motyvaciją darbui, dirbant su vaikais, turinčiais proto, psichikos ir (ar) kompleksinę negalią, ir jų šeimomis;
  • Išanalizuoti galimas konfliktines situacijas darbe;
  • Supažindinti su probleminio elgesio valdymo strategijomis, metodais ir būdais;
  • Aptarti bendravimo ypatumus su neįgalaus vaiko šeima.

Programos trukmė: 24 akad.val.

Lektoriai: