Komandos telkimas ir personalo valdymas

Šiuolaikinės personalo valdymo ir komandos formavimo teorijos bei daugybė tyrimų rodo, jog geriausi rezultatai yra pasiekiami, kai vadovas skatina atsiskleisti geriausias darbuotojų savybes, pasitiki jais, ugdo, palaiko ir konstruktyviai suteikia grįžtamąjį ryšį.

Programos tikslas: tobulinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų vadovų, vyr. socialinių darbuotojų praktinius komandos telkimo ir grupinės veiklos valdymo įgūdžius, siekiant organizacijos tikslų bei didinant socialines paslaugas teikiančios įstaigos veiklos efektyvumą.

Programos uždaviniai:

  • Supažindinti socialinių paslaugų įstaigų vadovus, vyr. socialinius darbuotojus su šiuolaikiniais personalo valdymo metodais ir būdais, kaip įgalinti darbuotojus siekti bendrų tikslų, kaip efektyviai bendrauti komandoje, kaip derinti skirtingų, socialinį darbą dirbančių, darbuotojų veiklas.
  • Suteikti žinių apie efektyvios komandos modelį, grupės raidos etapus, efektyvaus grupės ir komandos valdymo principus ir dinamiką, socialinį darbą dirbančių darbuotojų vaidmenis ir funkcijas komandoje.
  • Ugdyti gebėjimus ir praktinius įgūdžius sutelkti socialinį darbą dirbančių asmenų komandą ir jai vadovaujant, skatinti darbuotojus veikti pagal įstaigos vertybes.
  • Tobulinti įgūdžius analizuojant, kuo komandinis darbas svarbus ir naudingas siekiant bendrų darbuotojų ir jų vadovų tikslų bei lavinti gebėjimus, skatinančius vadovo ir darbuotojo bendradarbiavimą, didinant socialinės įstaigos veiklos efektyvumą bei bendrą komandos darbą.

 

Programos trukmė: 16 akad. val.

Lektoriai: