Vidinė komunikacija ir komandos galia

Naujas vadovas, atėjęs į įmonę, sutinka jau susiformavusį kolektyvą. Darbuotojai, kuriems pradeda vadovauti naujas vadovas, įvedinėdamas naujas tvarkas, didina stresą, mažina motyvaciją ir suteikia pagrindo konfliktinėms situacijoms. Pažįstama situacija? Vadovas yra įmonės savininkas, jau seniai vadovauja, ir visi žino, kad niekas artimiausiu metu jo nepakeis, o jis nepasikeis. Kolektyvo darnia komanda niekas nevadina, ir susikalbėti tarpusavyje kasdien tampa vis sunkiau. Girdėta? Ar įmanoma bent tikėtis, kad atmosfera, tarpusavio santykiai, o gal ir įmonės rezultatai pasikeis šiose situacijose? Taip, įmanoma. Jeigu to norės vadovas. Rezultatai bus dar geresni, jeigu to norės ir darbuotojai.

Programa suteiks žinių apie žodinę, rašytinę ir kūno kalbą, vertikalią ir horizontaliąją komunikaciją, stiprinti formaliosios ir neformaliosios komunikacijos įgūdžius, tobulinti komandinės atmosferos pojūtį bei gebėjimus dirbti joje, skatinti asmeninių gebėjimų panaudojimą komandiniame darbe, stiprinti gebėjimus burti komandą ir jai vadovauti.