Strategija

Klientai

Strateginiai iššūkiai

Strateginis planavimas tampa vienu iš pagrindinių pokyčių ir plėtros valdymo įrankių šiandienėse organizacijose. Kryptinga plėtra ir nuosekli analizė leidžia kur kas efektyviau ir labiau planuotai valdyti organizaciją. Didžiausios pasaulinės konsultacinės bendrovės identifikuoja, kad strategija bus vienas iš pagrindinių valdymo įrankių, kuris padės organizacijose geriau komunikuoti tikslus, efektyviau susitelkti bendriems tikslams.

  • Faktiniai duomenys – rengiant strategijas mes padedame identifikuoti tobulintinas sritis ir atrasti naujas galimybes naudodamiesi faktiniais duomenimis.
  • Struktūruotas procesas – struktūruotas strategijos rengimo procesas užtikrina sklandų ir efektyvų visos komandos darbą rengiant strategijas.
  • Ambicingi tikslai – vienas iš didžiausių iššūkių organizacijose yra ambicijų stoka. Mes dirbame su organizacijomis siekdami iškelti įgyvendinamus, tačiau ambicingus tikslus.
  • Darbas su žmonėmis – strategiją įgyvendina žmonės, o ne dokumentai ar informacinės sistemos. Dirbdami su klientais mes daugiausiai dėmesio skiriame strategijos įgyvendinimui su dabartiniais organizacijos darbuotojais.

Per daugiau nei 20 metų patirtį Strategijos rengimas ir formavimas yra tapęs mūsų arkliuku ir pateikiame savo klientams gerąją strateginio planavimo praktiką, padedame identifikuoti dabartinius iššūkius ir atrasti naujas galimybes. Padėdami bendrovėms rengti strategijas, mes padedame identifikuoti pagrindines raidos kryptis, tikslus bei padaryti juos įgyvendinamus.

Strateginiams iššūkiams spręsti, mūsų aktualios paslaugos:

  • Verslo plėtros strategijų rengimas
  • Organizacijos valdymo strategijų parengimas
  • Miestų plėtros ir valdymo strategijos
  • Subalansuotų veiklos rodiklių sistema (BSC)
  • Strategijos įgyvendinimo proceso valdymo sistema (XPP)