Procesinis valdymas

Klientai

Procesinis požiūris – vienas iš pamatinių vadybos principų. Procesas neįmanomas be tikslo – rezultato išorės klientui ar vidaus klientui/kolegai. Procesų efektyvumo, jų kuriamo rezultato išgryninimas yra uždavinys, aktualus tiek šiandienos verslui, tiek vis modernėjančiam viešojo administravimo sektoriui.

Procesų modeliai

Vienas iš „paprastų, bet keistų“ klausimų klientams: „kiek ir kokių turite savo veiklos procesų?“ retai turi aiškų atsakymą. Visų pirma turime sutarti kas yra procesas, kuo jis skiriasi nuo darbo operacijos, procedūros ar veiklos. Sukuriame procesų modelį aiškiai apibrėžiantį procesų apimtis (nuo – iki), procesų ryšius (kas po ko), procesų rezultatus (kas kam ką), procesų šeimininkus (kas), tuo pačiu atsiranda konkretus optimizavimo objektas.

Procesų efektyvumo rodikliai

Tradicinis veiklos matavimo būdas, vadovaujantis finansiniais / buhalteriniais rodikliais, labiau primena vairavimą žiūrint į galinio vaizdo veidrodėlį: kad ir pati tiksliausia finansinė informacija rodo tik tai kas jau buvo. Valdymui to nepakanka. Procesų rodiklių sistema turi apimti kiekvieno iš procesų gyvybingumo rodiklius, nebūtinai ekonominius, bet pamatuojamus, turinčius kiekybinę išraišką. Esama procesų būklė (naudojant vertės kūrimo grandinės, OEE, VACA bei kitus metodus), suteikia galimybę detalizuoti strategijos įgyvendinimo veiksmus atskiriems organizacijos procesams ir lygmenims.

Procesų gerinimo įrankiai

Suvokus pagrindinius organizacijos vystymo uždavinius, aktualia tampa tinkamų metodų/įrankių paieška. LEAN sistema šiuo metu siūlo didžiausią rinkinį skirtingiems uždaviniams skirtų įrankių.  Visi ekspertai sutaria dėl to, jog LEAN nėra tiesiog „įrankių dėžutė“ iš kurios tiks bet kuris. Kiekvienas metodas skirtas labai konkretiems tikslams. Kartu su savo klientais aiškiai įsivardiname svarbius organizacijos vystymo uždavinius, siektinus pamatuojamus tikslus, parenkame ir įdiegiame labiausiai tinkančius metodus ir įrankius.

  • LEAN sistemos
  • Procesų optimizavimas
  • Pirkimų valdymas