Naujienos

Rugsėjo 07,2016
Kvietimas į meno psichologijos dialogų apskritą stalą 2016 rugsėjo 14 dieną, 16 val. LVKA, PVPA, HAI ir ISM inovacijų bazė kviečia į meno psihologijos dialogų apskritą stalą „Kūrybinio proto krizė“ – šiuolaikinio meno krizė. LVKA ir PVPA nariams bei ISM darbuotojams dalyvavimas nemokamas. Dalyviams iš kitų organizacijų kaina – 30 Eur + PVM. Registracija Daugiau skaitykite čia: Kvietimas Plačiau
Rugsėjo 05,2016
Kodėl verta sužinoti daugiau apie būsto renovaciją?

UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ prisidės prie daugiabučių namų bei viešojo naudojimo objektų modernizavimo. Š. m. rugsėjo 1 d. bendrovė, drauge su partneriais (VšĮ „Pro Partners“ bei Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmais (Būsto rūmai)), pasirašė sutartį su Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) dėl seminarų gyventojams ir savivaldos darbuotojams organizavimo. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos […]

Plačiau
Rugsėjo 02,2016
Ar galime pagerinti savivaldos teikiamų paslaugų kokybę? TAIP, ES PARAMA JAU ČIA! Visos viešosios paslaugos, nesvarbu ar tai švietimo, socialinės, sveikatos ar visuomeninio transporto teikiamos paslaugos ir pan. užima svarbų vaidmenį šiandieniniame žmonių gyvenime. Viešosios paslaugos yra trijų rūšių: vienos naudingos atskiriems žmonėms, kai kurios – konkrečiai visuomenės daliai, o likusios paslaugos teikia naudą visai visuomenei, t. y.: Savivaldybės tiesioginei kompetencijai pirmiausiai priskiriamos tos paslaugos, kurias teikiant būtina ypač griežta […] Plačiau
Rugsėjo 02,2016
Maratonus rengia dėl reklamos, ne dėl pelno – G. Umbraso komentaras dienraščiui „Lietuvos žinios“

Vilniuje nuolat rengiami įvairiais prekės ženklais karūnuojami maratonai perša mintį, kad lietuviai pasigavo bėgimo sporto madą, o verslo įmonės ją puikiai išnaudoja. Tiek bėgikų skaičius, tiek mokestis už dalyvavimą maratone auga. Vis dėlto, prisidengdamos kilnia misija įmonės iš šios veiklos „verslo nedaro“ ir už bėgikų pinigus, nesireklamuoja. Konsultacijų ir tyrimų bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ […]

Plačiau
Rugsėjo 02,2016
Kokybės ir aplinkosaugos politika 2016 m. rugpjūčio mėn. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atnaujino integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Kokybės ir aplinkosaugos politika: mes turime suprasti kliento norus ir lūkesčius, bei tiksliai, kūrybiškai ir energetiškai optimaliai juos išpildyti; kokybiškos paslaugos, kuriančios vertę klientui ir tausojančios aplinką – pagrindinis mūsų įmonės tikslas; […] Plačiau
Rugpjūčio 03,2016
Baigiama rengti Šiaulių miesto plėtros strategija

Daugiau nei metus rengtas vienas pagrindinių Šiaulių miesto dokumentų 2015-2024 m. miesto strateginis plėtros planas jau baigiamas. Planą rengiančios įmonės UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ atstovai pristatė savo darbo rezultatą savivaldybės Strateginės plėtros tarybai (SPT). SPT nariai išsakė savo pastabas, patikslino jiems rūpimas pozicijas ir 2015-2024 m. Šiaulių miesto strateginio plėtros plano projektui pritarė. Rugpjūčio […]

Plačiau
Liepos 11,2016
„Verslo konsultantas LT“ Kviečiame smulkųjį ir vidutinį verslą, veikiantį ne ilgiau kaip penkerius metus, teikti paraiškas Europos Sąjungos (ES) investicijoms, skirtoms verslo pradžios ir verslo plėtros konsultacijoms, gauti. Priemonės tikslas: suteikti SVV subjektams reikiamą informacinę, konsultacinę metodinę ir kitą paramą verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais. Remiamos veiklos: Aukštos kokybės konsultacijos, skirtos […] Plačiau
Birželio 10,2016
Lietuviai alkoholio suvartoja mažiau nei skelbia statistika

Alkoholio suvartojimo Lietuvoje rodikliai yra klaidingi – statistikai į juos neįtraukia kai kurie svarbių veiksnių, rodo naujas tyrimas. Pasak jo, suskaičiavus šešėlinio alkoholio pardavimą, emigrantų ir užsienio turistų išvežamą alkoholį, šis rodiklis yra mažesnis beveik 1 litru – apie 13,1 litro vienam gyventojui. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ partneris Darius Dulskis mano, jog ir 13 […]

Plačiau
Birželio 09,2016
Emigrantai alkoholiniais gėrimais pasirūpina iš Lietuvos – D. Dulskio komentaras Per mėnesį vienas užsienyje gyvenantis tautietis iš Lietuvos išsiveža arba jam atvežama vidutiniškai 10,5 litro įvairių alkoholinių gėrimų, rodo pirmą kartą atliktas išsamus tyrimas, siekęs įvertinti, kaip emigracija veikia prekių judėjimą. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 500 emigravusių Lietuvos piliečių, gyvenančių Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje, Airijoje, Švedijoje ir kitose šalyse. Tyrimas parodė, kad tik vienas iš šešių […] Plačiau
Birželio 03,2016
ES fondų investicijos eksporto skatinimui Maloniai kviečiame Jus pasinaudoti galimybe gauti  ES fondų investicijų paramą pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.  Finansuojamos plėtros veiklos: pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Finansuojamos išlaidos:  Stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės parodos ploto […] Plačiau
Birželio 01,2016
A. Spraunius – „Pabaigai – apie stebuklus“ Gegužės 31 d. „Žinių radijo“ eteryje transliuotos laidos „Dvi pusės“ tema – „Pabaigai – apie stebuklus“. Šią  laidą rengia ir veda žurnalistas Arūnas Spraunius. Laidos rėmėjas UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Laidos įrašą galite išklausyti čia. Taip pat pateikiame laidos tekstinę santrauką. Savotiška istorija nutiko Ukrainos mieste Nikolajeve. Žmogus maždaug pusmetį nesinaudojo vienu iš dviejų savo garažų, o kai galų gale nutarė jį patikrinti, […] Plačiau
Gegužės 25,2016
DPT Pramonei LT+ Finansuojamos plėtros veiklos: DPT diegimas Lietuvos tradicinės pramonės šakose, siekiant stiprinti ir modernizuoti MVĮ pramoninę bazę, sudarant sąlygas masinei inovatyvių produktų (panaudojant DPT) gamybai plėtoti. Finansuojamos išlaidos: DPT įrangos ir įrenginių įsigijimas (arba lizingas) ir diegimas įmonėse; Darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis DPT, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija […] Plačiau
Gegužės 25,2016
Eco-Inovacijos LT+

Finansuojamos plėtros veiklos: technologines ekoinovacijos, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Finansuojamos išlaidos: Įrangos ir įrenginių (technologinių ekoinovacijų) įsigijimas; Darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų; Pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 […]

Plačiau
Gegužės 25,2016
Verslo klasteris LT „Verslo klasteris LT“ Finansuojamos veiklos: Įmonių grupių (klasterių) sinergija paremtos veiklos, nukreiptos į naujų eksporto rinkų paiešką (konsultacinės, įskaitant ekspertines, paslaugos, narystė tarptautiniuose tinkluose (platformose), rinkodaros priemonių, skirtų įsiliejimui į tarptautinius tinklus, rengimas ir kita) Finansuojamos išlaidos:      Verslo klasterio narystės tarptautiniuose tinkluose (platformose) mokestis. Šios išlaidos tinkamos finansuoti tik projekto įgyvendinimo metu; Verslo klasterio narių […] Plačiau
Gegužės 09,2016
Efektyvumo beieškant: valstybės ir savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena Paulius Martinkus, Bendrovių valdysenos instituto Baltijos šalyse prezidentas, keletą metų kalba tema, kuri nebuvo liečiama viešojoje erdvėje. Dalis manė / mano, kad valstybės, savivaldybių kontroliuojamų įmonių (SĮ) vienintelis tikslas – viešo intereso tenkinimas, neatsižvelgiant į tai, kiek tai kainuoja valstybei. Gerosios praktikos pavyzdžiai tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse rodo, jog siekiant didinti savivaldybių įmonių veiklos efektyvumą, […] Plačiau
Balandžio 30,2016
UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ socialinės atsakomybės ataskaita 2015 Jungtinių Tautų Pasaulinis susitarimas – tai didžiausia savanoriška įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – skatinti įmones veikti atsakingai: nedaryti žalos aplinkai, bendruomenei, kitiems verslams ir bendromis pastangomis su JT, valdžios institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dalyvauti sprendžiant socialines ir aplinkos apsaugos problemas, prisidėti prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo. UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ […] Plačiau
Balandžio 26,2016
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdomame Institucinės globos pertvarkos procese EKT parengė metodinių dokumentų paketus

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – […]

Plačiau
Balandžio 26,2016
Laidos „Dvi pusės“ tema – visuotinė feminizmo pergalė Balandžio 26 d. Arūno Sprauniaus rengiamos laidos „Dvi pusės“ tema – visuotinė feminizmo pergalė. Pirma pusė – straipsnis „Moteris – į vadovybę“ iš Japonijos laikraščio „Asahi Shimbun“, ir antroji – publikacija „Išvirkščioji feminizmo pusė – ji susitvarkys“ iš vokiečių dienraščio „Sueddeutsche Zeitung“.  Laidą pristato įmonė UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“. Laidos įrašą galite išklausyti čia, taip pat pateikiame laidos tekstinę santrauką. Iš […] Plačiau
Balandžio 21,2016
Savivaldos atstovai ieškos šiuolaikinių valdymo sprendimų: nuo visuomenės įtraukimo iki LEAN diegimo Trys, su Lietuvos savivaldos aktualiomis susiduriančios organizacijos: UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, Lietuvos savivaldybių asociacija ir VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“,  įvertindama kylančius iššūkius, susijusius su modernaus valdymo sprendimais savivaldos lygmenyje, organizuoja savivaldos vadovams ir atstovams aktualią tarptautinę specializuotą konferenciją „Tobulėjanti savivalda ir šiuolaikiniai valdymo sprendimai: nuo visuomenės įtraukimo iki LEAN diegimo“, […] Plačiau
Balandžio 14,2016
Kviečiame verslo įmones pasinaudoti galimybe gauti ES fondų investicijų paramą pagal priemonę „Eco-Inovacijos LT+“ Finansuojamos plėtros veiklos: technologinės ekoinovacijos, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes. Finansuojamos išlaidos: Įrangos ir įrenginių (technologinių ekoinovacijų) įsigijimas; Darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su pradine investicija susijusių sukurtų darbo vietų. Pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 […] Plačiau
Daugiau naujienų